Andrew Gordon — 100 Ultimate Blues Riffs For Guitar

Книга снята с публикации по просьбе автора.