Bass Guitar – October 2019

Bass Guitar – October 2019Журнал “Бас-гитара” – выпуск  № 173 за октябрь 2019 г.

pdf. Вес файла 42,9 mb, zip архив. На английском языке.

https://cloud.mail.ru/public/2kZA/4hntQsetS